Download

139 bit olan ve gözle görülen şey”, “etkin ve edilgin olan yahut hâdis