Download

i. základné údaje o navrhovateľovi 1. názov 2. identifikačné číslo 3