Download

1. SVETLO Viditeľné svetlo je elektromagnetické vlnenie s vlnovými