Download

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva