Download

VZN o určení, výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa