Download

Modul BDWF slúži na vyhodnotenie stavu optickej lišty, ktorá je