Download

VZOR žiadosti (daňový subjekt, IČO, DIČ, sídlo) (u FO, meno a