Download

Zápisnica zo zasadania Snemu SAV, ktoré sa konalo v dňoch 16. a