Download

na prvom mieste slovensky termín, potom latinsky, dalej krátka