Download

8 Riešenie 1) Zistiť počet deliteľov čísla N.