Download

Vplyv odrôd na zvyšovanie výnosov a kvalitu