Download

Yatay Boru Üzerinde Laminer Film Yoğuşmasının Nümerik Analizi