Download

V Muhafaza ormanları MADDE 41. — Ormansızlık yüzünden arazi