Download

PROGRAM pozvaní prednášajúci, ktorí už potvrdili účasť 16:30