Download

Polynomiálna hierarchia a alternujúce Turingove stroje (PDF)