Download

- Riešenie bežného spôsobu začiatku kladenia trámov a