Download

1. Otvorenie. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov