Download

KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye