Download

Erhan Aydın-Küli Çor Yazıtının Eski Türkçenin Söz Varlığına Katkıları