Download

Návrh na uznesenie k návrhu na schválenie zámeru a spôsobu