Download

• Czy do obrotu (potencjał Wnioskodawcy) należy podać kwotę