Download

• Odłączyć złącze wtykowe od czujnika Halla