Download

1999 düzce depremi yırtılma mekanizmasının, telesismik ve kuvvetli