Download

metody wytwarzania powłok hydroksyapatytowych na stopach z tytanu