Download

Jednostkowy i skonsolidowany Raport kwartalny Wind Mobile S.A.