Download

2014 yılı 2.dönem geçici vergiye esas değerleme kurları