Download

Należyta staranność - tak. Szczególna ostrożność - nie