Download

1 Kinematyka 1. Dwie cząstki zostały wysłane z jednego źródła i po