Download

A. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA