Download

Fakülte Sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 1