Download

Agnieszka Ćwikła, Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w