Download

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v