Download

Dzień 1 Rz 8, 22-27 1. Posiadamy pierwsze dary Ducha. Bóg