Download

6. dú: desetinná čísla a převody jednotek – do 21.10. 1. Řešte rovnice