Download

Od detstva sa motal okolo domácich zvierat a pomáhal rodičom