Download

5 skalárny súčin, dĺžka, uhol a kolmosť vektorov