Download

17. Hospodin kraľuje Žalm 97:1 Pán kraľuje, jasaj, zem