Download

pravidelnosť považuje za veľmi podstatnú. „Budeme sa