Download

İkinci fıkrada, bir kanun maddesinde hapis cezası ile adli para