Download

(zwanych dalej gzm) i ustalania opłat za używanie lokali.