Download

vydává usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška