Download

Ako žalobca 3 roky čakal na súdne pojednávanie a ako sa ho