Download

Karol Kuczera, Rola technologii komunikacyjnych i informacyjnych