Download

H – hra R – radosť A – aktivita D – dobrovoľnosť V – voľnosť A