Download

§ 8 Pokladničný doklad (1) Podnikateľ je povinný po zaevidovaní