Download

Tlačová správa k Noci múzeíí a galérií 2011 (PDF)