Download

Pan moim światłem i zbawieniem moim: kogóż miałbym się