Download

«Dziœ, jeœli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie