Download

„Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego pochodzi