Download

Fufu je typická stredoafrická príloha. Hovädzie s hubami v